Nasza fundacja została założona w 1996 r. Jest to posiadająca zdolność prawną kościelna fundacja prawa cywilnego. Zadaniem fundacji jest zachowanie, ochrona i udostępnianie gościom görlitzkiej kopii Świętego Grobu, a także najstarszego zachowanego görlitzkiego kościoła św. Mikołaja (Nikolaikirche) wraz z otaczającym go cmentarzem św. Mikołaja (Nikolaifriedhof). Kościół św. Mikołaja, od 1925 r. nie pełniący już funkcji świątyni, jest dziś miejscem pamięci o poległych pierwszej wojny światowej; pokazywane są w nim też wystawy.

Święty Grób


Przez całe średniowiecze chrześcijan wypełniała tęsknota, aby być jak najbliżej miejsca ukrzyżowania i zmatrwychwstania Jezusa Chrystusa. Kto mógł sobie na to pozwolić, udawał się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Kopie Bożego Grobu stwarzały połączenie z centralną historią wiary chrześcijańskiej. Zespół budynków, składający się na Święty Grób w Görlitz, stanowi impomujące świadectwo późnośredniowiecznej pobożności.
Święty Grób jest częścią położonego pod gołym niebem średniowiecznego miejsca skupienia. Cały kompleks, składający się z podwójnej kaplicy Świętego Krzyża, Domu Namaszczenia oraz Kaplicy Grobu Świętego, jest kopią najważniejszych części ogromnej Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, miejscem rozważań o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Koncepcję Świętego Grobu miasto zawdzięcza burmistrzowi Georgowi Emmerichowi, który w 1465 r., po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, ufundował Kaplicę Św. Krzyża, będącą początkiem kompleksu. Budowa kaplic nastąpiła w latach 1481-1504.

Droga Krzyżowa

Święty Grób jest zakończeniem Drogi Krzyżowej, biegnącej od kościoła św. św. Piotra i Pawła, największego pięcionawowego gotyckiego kościoła halowego w Saksonii, zbudowanego w latach 1423-1497. Droga Krzyżowa rozpoczyna się przy południowym portalu kościoła, przed tzw. Domem Piłata. Biegnie ona przy sklepie zwanym „Piekarz Jezusa” (Jesus-Bäcker), przez Przedmieście św. Mikołaja do Świętego Grobu. Tak jak w Jerozolimie, Droga Krzyżowa liczy ok. 1000 kroków. Görlitzki zespół budynków, składający się z kościoła św.św. Piotra i Pawła, Drogi Krzyżowej i Świętego Grobu, stanowi przykład późnośredniowiecznej pobożności i ruralistyki o randze europejskiej. Oprowadzanie, wykłady, Droga Krzyżowa w Wielki Piątek oraz święto Zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną pozwalają zrozumieć wszystko w kontekście biblijnym, zapraszając do skupienia i zadumy.


Przegląd godzin otwarcia

Przegląd cen

Kościół św. Mikołaja


Już ok. 1100 r. stał w tym miejscu kościół, ale niewiele o nim wiadomo, ponieważ nie zachował się do czasów współczesnych. w 1452 r. rozpoczęto budowę dzisiejszego późnogotyckiego kościoła halowego, ponieważ jednak równolegle postępowała budowa kościoła św. św. Piotra i Pawła, budowa świątyni św. Mikołaja stanęła na długie lata. W końcu znany budowniczy Wendel Roßkopf kończy budowę. Zostaje ona wyświęcona w 1520 r. Jest to ostatnie z późnogotyckich dzieł Roßkopfa. Późniejsze budowle powstawały już w duchu renesansu – przykładem jest budynek Schönhof (Dziś Muzeum Śląskie).

W 1642 r. kościół w wyniku wojny trzydziestoletniej zostaje zniszczony. W 1649 r. następuje odbudowa, a w 1717 r., w czasie pożaru miasta ponowne zniszczenie. W czasie pięcioletniej odbudowy kościoła sklepienie zastąpiono płaskim stropem z perspektywicznymi przedstawieniami architektonicznymi. Został on usunięty w czasie kolejnej przebudowy. Wnętrze zostało wtedy (1925/26) przez prof. M. Elsässera zmienione w miejsce pamięci o poległych pierwszej wojny światowej w stylu ekspresjonistycznym. Część z tych ekspresjonistycznych zmian padła ofiarą niezbędnych prac remontowych i restauracyjnych.

Kto przychodzi do kościoła św. Mikołaja i na należący do niego cmentarz , widzi miejsce pamięci, spokoju, pokoju. Już od XVI. w. kościół św. Mikołaja nie jest kościołem parafialnym. Okazały kościół św. św. Piotra i Pawła przyciąnął do siebie życie parafialne. Kościół św. Mikołaja stał się więc przede wszystkim kościołem pogrzebowym. Cmentarz rozciągający się dookoła niego należy do najpiękniejszych nekropolii Niemiec.


Przegląd godzin otwarcia

Przegląd cen

Cmentarz św. Mikołaja


Założony zapewne już w XII w. i pierwszy raz wzmiankowany w 1305 r. cmentarz św. Mikołaja był do pierwszej połowy XIX w. największą i najważniejszą nekropolią w Görlitz. Po otwarciu cmentarza miejskiego w 1847 r. pochówki odbywały się na nich tylko w drodze wyjątku. Ponieważ po zamknięcu nekropolii pozostały na niej zabytkowe budowle i groby, jest ona wyjątkowo rzadkim i wymownym przykładem sztuki sepulchralnej z lat 1600 – 1850.

Ponad 800 nagrobków i epitafiów odzwierciedla stylistyczne zmiany od manieryzmu, poprzez barok, aż do klasycyzmu, romantyzmu i stylu historystycznego. Dają one świadectwo zmieniającej się religijności i nadziei na życie wieczne bogatych görlitzkich patrycjuszy, ale również ich wolę zaprezentowania się i reprezentacji, która przetrwała nawet śmierć. Przede wszystkim barokowe groby i kamienie pamiątkowe zachęcają zwiedzających poprzez alegorie i emblematy, często również przez napisy, do refleksji nad kruchością życia i przemijalnością wszystkiego, co ziemskie. W ten sposób oddają one doświadczenie życiowe wielu ówcześnie żyjących osób.

Nie tylko z powodu pokaźniej ilości grobowców należy cmentarz św. Mikołaja do najbardziej znaczących zabytkowych cmentarzy. Grobowce zostały zbudowane od wczesnego XVII do połowy XVIII w. Oprócz wspaniałych nagrobków w niektórych grobowcach zachowały się dekoracyjne malunki z czasów ich powstania.

Wcześniej ustalone oprowadzanie po grobowcach:

po wcześniejszym ustaleniu
Cena: 5,- € od osoby

Wcześniej ustalone oprowadzanie po cmentarzu św. Mikołaja:
Cena: 5,- € od osoby/grupa 12 osób.
Cena podstawowa 60,- €/oprowadzanie Zapytanie

Zapytanie

Przegląd godzin otwarcia

Grób Jacob Böhme na Cmentarzu św. Mikołaja


1575 /Jakob Böhme (1575 – 1624) przychodzi na świat w Starym Zawidowie (wtedy Alt-Seidenberg) jako czwarte z pięciorga dzieci dość zamożnego gospodarza.

1599 / Po wyuczeniu się zawodu szewca i wędrówkach czeladniczych w wymienionym roku Böhme otrzymuje tytuł mistrza i obywatela Görlitz. Bierze za żoną Katharinę Kuntzschmann, dziewiętnastoletnią córkę görlitzkiego mistrza rzeźnickiego, kupuje dom przed Bramą Nyską (dzisiejsza ul. I. Daszyńskiego w Zgorzelcu) i wynajmuje ławę do sprzedawania wyrobów szewskich na Dolnym Rynku w Görlitz. W następnych latach przychodzi na świat czterech synów.

1610 / Po sprzedaży swojego pierwszego domu w 1608 r., Böhme kupuje drugi dom, położony tuż przy moście (dzisiejszy Most Staromiejski), a zarazem przy wschodnim wyjściu z miasta, co jest dla jego interesów lepszą lokalizacją. Budynek został zniszczony prawdopodobnie już w czasie wojny trzydziestoletniej. Ostatni budynek stojący na tej działce zburzony zostaje w 1905 r., aby zrobić miejsce na przebudowę Mostu Staromiejskiego.

1612 / Do tej pory Böhme wiódł niezwracające uwagi życie, ale w wyżej wymienionym roku pisze „Aurorę”, najbardziej znaną pracę. Jego wyuczony zawód odsuwa się stopniowo na drugi plan, aż do momentu, kiedy całkiem rezygnuje z jej wykonywania, sprzedając ławę do sprzedawania wyrobów na Dolnym Rynku. Dzięki mecenasom dzieło szybko się rozprzestrzenia. Z inicjatywy głównego pastora Georga Richtera wytoczony zostaje Jakobowi Böhmemu proces. Rada Miejska pod przewodnictwiem Bartholomeusa Scultetusa jedynie ostrzega Böhmego, zabrania mu pisać i konfiskuje oryginał „Aurory”.
W następnych latach Böhme nie publikował żadnych pism, ale rozwijał swoje teozoficzne myśli poprzez studiowanie ksiąg Paracelsusa i alchemików, a także poprzez wymianę listów z innymi mistykami. Spotykał się z lekarzami, humanistami i zainteresowaną jego filozofią szlachtą. by wyżywić rodzinę, Böhme i jego żona prowadzili handel nićmi, co było związane z licznymi podróżami.

1618 / Na prośbę przyjaciół Böhme ponownie zaczyna pisać. Wybuch wojny trzydziestoletniej spowodował zamarcie handlu na odległość i poważnie ograniczył działalność handlową Böhmego. Pod wrażeniem wojny chce poświęcić się przede wszystkim działalności filozoficznej. Obserwuje, jak stary porządek religijno-kościelny upada i stawia sobie za cel obudzenie chrześcijaństwa za pomocą nowiej wielkiej reformacji. Próbuje pozyskać dla tego celu wspólnotę ludzi myślącą podobnie, pisze książkę za książką i staje się coraz bardziej zależny od swoich mecenasów.

1624 / Po ukazaniu się drukiem jednego z pism Böhmego znów dochodzi do sporu z Gregorem Richterem. Böhme umiera 16 listopada w Görlitz. Zostaje pochowany na Cmentarzu św. Mikołaja. Rada miejska musi zmusić diakona do wygłoszenia mowy pogrzebowej. Krzyż na grobie już po kilku dniach zostaje zbeszczeszczony. Katharina umiera rok po mężu.

Wydarzenia


Modlitwy/Uwielbienie:

Wystawy:

Prezentacje:

Godziny otwarcia


Święty Grób
(Heiliges Grab)

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
(winda)

styczeń, luty,
listopad, grudzień:

codziennie 9.00 - 16.00
Zamknięte 24 grudnia

marzec, kwiecień,
wrzesień, październik:

codziennie 9.00 - 17.00

maj, czerwiec,
lipiec, sierpień:

codziennie 9.00 - 18.00

ostatni goście są wpuszczani
kwadrans przed zamknięciem

Kościół św. Mikołaja
(Nikolaikirche)

kwiecień - wrzesień:
10.00-17.00

marzec:
czwartek – niedziela, 12.00-16.00

styczeń, luty,
listopad, grudzień

zamknięte,
wyjątki po wcześniejszym ustaleniu

ostatni goście są wpuszczani
kwadrans przed zamknięciem

Ceny biletów


Bilety kombi

Bilet kombi,
Wstęp do Świętego Grobu
i kościoła św. Mikołaja:

4,50 € / os.

Bilet kombi,
Oprowadzanie po Świętym Grobie
i wstęp do kościoła
św. Mikołaja:

6,00 € / os.

Dzieci o wzroście do 1,26 m (wysokość wejścia do komory grobowej) wchodząza darmo.


Oprowadzanie


Adresy


Impressum


Prosimy o przesyłanie pytań mailowo lub faksem. Można się z nami skontaktować również telefonicznie.

Evangelische Kulturstiftung Görlitz
Heilige-Grab-Str. 79/80
02828 Görlitz
Niemcy
telefon: +49 3581 - 31 58 64
faks: +49 3581 - 31 58 65
Mail: buero@EvKulturstiftungGR.de
Web: www.EvKulturstiftungGR.de


Ewangelicka Fundacja Kultury (Evangelische Kulturstiftung) jest posiadającą zdolność prawną kościelną fundacją prawa cywilnego. Jej przedstawicielem jest zarząd, a przedstawicielką zarządu jest jego przewodnicząca, Michael Vogel. Osoba odpowiedzialna za treści na stronie w rozumieniu § 5 ustawy o telemediach (TMG) i § 55 umowy państwowej o radiu i telewizji (RStV):

Evangelische Kulturstiftung Görlitz (EKS)
Janet Conrad
Heilige-Grab-Str. 79/80
02828 Görlitz

Zdjęcia są własnością EKS


Oświadczenie o ochronie danych osobowych:
Zebrane w czasie korzystania z niniejszej strony internetowej dane użytkownika w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) używane są tylko do wyświetlania jej zawartości.
Nasz system skonfigurowany jest w ten sposób, że nie są przechowywane żadne dane osobowe. System nie zapamiętuje adresów IP ani refererów https.
Zapamiętywana jest tylko anonimowa ilość odwiedzin na stronie. Nie używamy cookie ani innych technologii do przechowywania danych.

Wyłączenie odpowiedzialności:
Odpowiedzialność za treści

Treść naszysch stron została sporządzona z największą pieczołowitością. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność zawartości strony. Jako dostawca usług jesteśmy w rozumieniu § 7 ust. 1 TMG odpowiedzialni za własne treści na tych stronach w rozumieniu praw ogólnych. Według §§ 8-10 TMG nie jesteśmy jako dostawca usług odpowiedzialni za kontrolę przesłanych lub zapisanych cudzych informacji lub za sprawdzanie przesłanek, które wskazują na działania niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według ogólnych ustaw nie jest tu w żaden sposób naruszony. Związana z tym odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero w momencie wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Kiedy dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.
Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do stron zewnętrznych istytucji trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy wziąć odpowiedzialności za te treści. Za treści stron internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie, odpowiedzialność każdorazowo ponosi administrator danej strony. Strony, do których linki znajdują się tutaj, zostały każdorazowo sprawdzone pod względem naruszenia prawa. Nie stwierdzono żadnych odstępstw. Permanentna kontrola tych stron nie jest jednak możliwa bez konkretnych poszlak. Kiedy dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie linki.
Prawa autorskie
Zawartość strony i znajdujące się na niej prace wstawione przez administratora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, powielanie, zmiany, rozpowszechnianie i każda próba wykorzystania wymagają pisemnej zgody autora. Ściąganie fragmentów lub kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Jeśli zawartość tej strony nie jest autorstwa administratora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Przede wszystkim chodzi o treści osób trzecich. Jeśli zauważą Państwo pogwałcenie praw autorskich, prosimy o informację. Jeśli otrzymamy informacje o naruszeniu praw, jak najszybciej usuniemy odpowiednie treści.
Ochrona danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się zwykle bez podawania osobistych danych. Jeśli na naszych stronach pojawią się prośby o podanie osobistych danych (np. nazwiska, adresu czy adresu mailowego), ich podanie jest całkowicie dobrowolne. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. przez wysyłanie e-maili) może zawierać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona plików przed dostępem do nich osób trzecich jest niemożliwa. Uzyskanych przez nas danych nie udostępniamy innym podmiotom do rozsyłania reklam. Administrator strony zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze prawnej prób rozsyłania informacji reklamowych, na przykład wiadomości spam.
Źródło niemieckojęzycznej informacji o wyłączeniu odpowiedzialności: Impressum Generator der Kanzlei Hasselbach